*

*

Jurindex este un serviciu gratuit, care-şi propune să ofere accesul liber la hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţe. Jurindex se află sub egida Consiliului Superior al Magistraturii.

STANDARDUL JURINDEX 

Începutul anului 2009 a adus în România noutatea consacrării principiului accesului liber, general și gratuit la hotărârile judecătorești promovat de JURINDEX.

 

Principiul JURINDEX (accesul liber, general și gratuit la hotărârile judecătorești) - cetățenii au dreptul sa cunoască orice hotărâre judecătorească pronunțată de instanțele din România, indiferent de gradul lor, iar autoritățile au obligația să garanteze exercitarea acestui drept prin publicarea în mod gratuit și integral a tuturor hotărârilor judecătorești pronunțate, în forma lor originală, fără vreo altă intervenție decât eliminarea datelor cu caracter personal.

 

 

Accesul gratuit la jurisprudență. Modele și tipologii.

În mod uzual, accesul la jurisprudența instanțelor se face în România prin intermediul publicațiilor scrise sau electronice comerciale. Începând cu anul 2005 s-a impus tot mai mult, ca alternativă, ideea deschiderii accesului publicului, prin intermediul paginilor de internet, la hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe.

 

Înalta Curte de Casație și Justiție publică constant pe propria sa pagina de internet textul aproape complet al unei părți importante din hotărârile pronunțate. Hotărârile sunt prelucrate de catre Serviciul legislaţie, studii şi documentare, conțin doar considerentele și dispozitivul, iar eliminarea datelor cu caracter personal și a datelor de identificare ale părților se face manual. Până la data de 31.12.2008, la adresa www.scj.ro/jurisprudenta.asp fuseseră publicate în aceasta modalitate un numar de 42.313 hotărâri judecătorești pronunțate de ICCJ în perioada 2003-2009. În acest interval ICCJ a pronunțat în total peste 200.000 de hotărâri judecatorești, ceea ce reprezintă un procent de peste 21% de hotărări publicate din numarul total. Modelul utilizat de ICCJ este greu aplicabil celorlalte instanțe, presupunând echipe numeroase de documentare și prelucrarea manuală a unui numar imens de hotărâri judecătorești.

 

La data de 15 august 2005 a fost lansat portalul instanțelor de judecată care, printre altele, a dezvoltat și o secțiune destinată publicării jurisprudenței relevante a instanțelor judecătorești. Portalul deservește toate instanțele din România, cu excepția ICCJ. De data aceasta s-a optat pentru publicarea unor scurte rezumate ale hotărârilor judecătorești și doar a acelora considerate "relevante". Prelucrarea sub forma de "pastilă" a fiecărei hotărari ce urmează să fie publicată pe portal se face manual, fiind o obligație administrativă a fiecărui judecător, după care acestea sunt încărcate în platforma centrală de catre Biroul de informatică al fiecărei instanțe.

 

La data de 19.03.2009 pe pagina web  dedicată a portalului instanțelor se găseau un numar total de 9.559 de hotărâri pronunțate în perioada 2004-2009 de toate instanțele judecătorești din țară. Numai în perioada 2005-2008, potrivit datelor statistice, în România s-au pronunțat peste 6.000.000 de hotărâri judecătorești, ceea ce înseamna o rata de acces la hotărârile judecătorești de 0,15%.

 

"Modelul Vrancea"

Tribunalul Vrancea a lansat la data de 10 noiembrie 2008 serviciul JURINDEX (index de jurisprudență), prima aplicație din România care permite publicarea integrală a jurisprudenței unei instanțe, într-o formă compatibilă cu Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. În cadrul Tribunalul Vrancea, prin mijloace proprii, fără finanțare, s-a reușit dezvoltarea unui anonimizator automatizat (Hotmod), care asigură prelucrarea hotărârilor judecătorești, fără a fi nevoie de dizlocarea unui personal numeros. Pe site-ul jurisprudenta.org au fost publicate toate hotarârile judecătoresti pronunțate de Tribunalul Vrancea în perioada 2006-2008, complet anonimizate, prin eliminarea atât a numelor judecătorilor și părților, cât și a datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor de stare civilă. La data lansarii serviciului, pe site au fost publicate 12.038 sentințe și decizii, reprezentând totalitatea hotărârilor judecătorești pronunțate de Tribunalul Vrancea între 2006 și 2008.

 

Standardele promovate de serviciul Jurindex se referă pe de o parte la hotărârile judecătorești care urmează să fie facute publice, iar pe de alta parte la forma acestora.

 

Accesul la hotărârile judecătorești trebuie să fie integral, fără să fie limitat de instituirea unor criterii subiective de selectare a lor.

Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele de judecată reprezinta documente de interes public prin excelență, caracterul public al activitatii de soluționare a litigiilor de catre instanțe având o importanță majoră pentru funcționarea corectă a statului de drept. Mai mult, punerea la dispoziția publicului a tuturor documentelor produse de sistemul judiciar în exercitarea procesului de înfăptuire a justiției reprezintă un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la informare, care este un principiu de baza al democrației. În mod practic, orice hotărâre judecătorească pronunțată de sistemul judiciar are acceași importanță, cel puțin pentru parțile implicate, și reprezintă în aceeași măsură materializarea înfăptuirii justiției în România.

 

Hotărârile pronunțate de o instanță judecătorească sunt documente oficiale, a căror modificare este supusă unor reguli stricte.

Odată pronunțate și comunicate în formele prescrise de lege, hotărârile judecătorești intră în circulație publică, ele devenind documente asupra cărora nu se mai poate interveni. Publicul are dreptul de a cunoaște hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe în exercitarea atribuțiiilor lor publice exact în forma în care acestea sunt emise, orice intervenție asupra acestora, fie prin prelucrare, fie prin rectificare sau îndreptare, denaturând conținutul dreptului societății la informare. Responsabilitatea pentru întreg conținutul unei hotărâri judecătorești revine, în condițiile legii, judecătorului, completului și instantei care a pronunțat-o, aceasta acoperind atât elementele de fond, care țin de interpretarea și aplicarea legii, cât și elementele de formă.

 

Parțile cuprinse în hotărârile judecătorești au, în aceeași măsura în care publicul în general are dreptul la informare, dreptul de a le fi protejate datele cu caracter personal, de a fi protejate de interferențe în viața privată, precum și dreptul la demnitate individuală.

Simultan cu obligația la transparență, instanțele au și obligația de a asigura în practică exercitarea acestor drepturi pentru persoanele fizice din hotărârile pe care le dau publicității în mod organizat.

Serviciul Jurindex al Tribunalului Vrancea a asigurat acest lucru prin anonimizarea tuturor datelor cu caracter personal cuprinse în hotărârile publicate, precum și a datelor de identificare ale persoanelor.

 

În sinteză, "modelul Vrancea" al accesului liber la hotărârile judecătorești înseamnă:

-         acces general și gratuit al publicului la totalitatea hotărârilor judecătorești;

-         acces la forma originală și completă a hotărârilor judecătorești;

-         protejarea datelor cu caracter personal și a datelor de identificare ale părților.

 

Premisele arhitecturii Jurindex

Punerea în practică a principiului accesului liber al publicului la hotărârile judecătorești, astfel cum urmează să se facă la nivel național prin serviciul Jurindex, urmarește o serie de premise, care circumscriu cerințele și limitele dreptului publicului la informare.

 

ˇ        Dreptul publicului la transparența instanțelor este o regulă constituțională fundamentală în România.

ˇ        Obligația de transparență aparține instanțelor inseși și include obligația pentru acestea de lua toate măsurile de natură să faciliteze în cele din urma accesul publicului în siguranță la hotărârile judecătorești.

ˇ        Dreptul cetățeanului la protecția vietii intime, familiale și private este o valoare fundamentală (art 26 Constituție).

ˇ        Dreptul publicului la transparența instanțelor depășeste în general dreptul la viață intimă, familială și privată.

ˇ        Publicitatea ședințelor de judecată include atât dreptul publicului de a fi prezent în sala de judecată cât și dreptul de a afla informațiile în legatură cu cauzele instanței de la distanță. În mod corespunzător, caracterul public al oricărei hotărâri judecătorești presupune dreptul oricărei persoane de a le accesa și de la distanță.

ˇ        Dreptul de acces al publicului la hotărârile judecătorești ale instanțelor înseamnă atât dreptul de a o vizualiza, cat și de a obține o copie după aceasta.