*

*

Jurindex este un serviciu gratuit, care-şi propune să ofere accesul liber la hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţe. Jurindex se află sub egida Consiliului Superior al Magistraturii.
CONFIDENŢIALITATE

PRIN ACCESAREA ŞI UTILIZAREA ACESTUI SITE VA DAŢI ACORDUL EXPLICIT CU URMATOARELE REGULI DE CONFIDENTIALITATE:

Termeni generali

JURINDEX este un serviciu public gratuit, dezvoltat de Tribunalul Vrancea, persoana juridica de drept public, în vederea îmbunătăţirii accesului publicului la justiţie, a creşterii transparenţei sistemului judiciar şi a consolidării relaţiei de încredere, transparenţă şi responsabilitate dintre justiţie şi cetăţean.

JURINDEX respecta dreptul la intimitate şi viata privata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care vizitează acest site.

De asemenea, JURINDEX. respecta şi se conformează întregii legislaţii în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. Aceasta politica defineşte informaţiile pe care JURINDEX le poate colecta şi modul în care aceste informaţii pot fi procesate Protecţia Datelor cu caracter personal JURINDEX se obliga sa păstreze confidenţialitatea datelor personale colectate prin intermediul site-ului, conform Legii 677/2001, privind protecţia datelor personale. Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

JURINDEX nu va colecta nici o informaţie sau data care permite identificarea, persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, număr de telefon sau adresa de posta electronica), în afara cazului în care aceste informaţii ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Aceasta furnizare voluntara de informaţii va fi considerata şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de JURINDEX în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidenţialitate. Daca nu doriţi ca datele dumneavoastră sa fie colectate, vă rugam sa nu ni le furnizaţi. Daca doriţi ca datele dumneavoastră personale sa fie scoase din baza de date, ne puteţi indica oricând acest lucru, prin contactarea noastră la adresa [email protected]

Daca doriţi sa va actualizaţi datele personale ne puteţi contacta la adresa mai sus menţionată. Atunci când ne trimiteţi datele cu caracter personal, JURINDEX le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, daca nu se specifica în alt fel:

a. stocarea şi procesarea acelor informaţii care ne permit o înţelegere mai profundă a nevoilor vizitatorilor site-ului sau modul în care putem îmbunătăţi calitatea produselor sau serviciilor oferite;

b. furnizarea unei terţe părţi informaţii generale, dar nu individuale, despre vizitatorii sau utilizatorii site-ului (date statistice).

JURINDEX nu are în nici un fel caracter comercial astfel încât datele cu caracter personal al utilizatorilor acestui site nu vor face obiectul vânzării ori închirierii, sau altei forme de comercializare. Minori JURINDEX nu are nici o intenţie sa colecteze date cu caracter personal de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul şi oricând vom considera necesar, vom oferi instrucţiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale şi/sau vom lua masuri necesare de a asigura existenţa consimţământului părinţilor sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale.

Părinţii sau tutorii legali trebuie sa cunoască faptul ca Politica de Confidenţialitate guvernează utilizarea de către JURINDEX a datelor personale, dar ca toate datele furnizate voluntar de către minori în sesiuni de conversaţii electronice (chat), mesaje electronice (e-mail) sau forumuri de discuţii ar putea fi utilizate de către terţe persoane în a genera mesaje nesolicitate.

JURINDEX recomandă tuturor părinţilor şi/sau tutorilor legali sa informeze şi să instruiască minorii cu privire la utilizarea responsabila şi în siguranţă a datelor personale în momentul folosirii Internet-ului.

Informaţii suplimentare care se colectează automat în anumite situaţii, JURINDEX poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntara) informaţii cu caracter tehnic şi nu datele de identificare ale utilizatorului, în momentul accesării site-ului. Acest tip de informaţie tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare al computerului personal folosite de utilizator sau denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care utilizatorul s-a conectat la site-ul JURINDEX.

Informaţii stocate automat de computerul dumneavoastră - Cookies In momentul accesării site-ului, acesta poate stoca un volum de informaţie în computerul dumneavoastră.

Aceasta informaţie este în forma de "cookie" sau un fişier de date similar cu acesta şi acest lucru ne poate ajuta pe noi în mai multe moduri. Acest "cookie" ajuta serviciul oferit să construiască şi sa rafineze conţinutul site-ului în funcţie de interesele şi preferinţele utilizatorilor. In structura fiecărui browser Internet exista posibilităţi de a sterge "cookies" de pe hard-drive, de a bloca primirea de "cookies" sau de a primi un mesaj în momentul în care un "cookie" este stocat în calculatorul dumneavoastră. Va recomandam să studiaţi instrucţiunile de utilizare ale browser-ului Internet pe care îl utilizaţi sau comanda "help screen" pentru o mai buna înţelegere şi utilizare a acestor funcţii.