*

*

Jurindex este un serviciu gratuit, care-şi propune să ofere accesul liber la hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţe. Jurindex se află sub egida Consiliului Superior al Magistraturii.
Termeni şi condiţii de utilizare

ACEST SITE NU POATE FI ACCESAT ŞI UTILIZAT DECÂT PRIN ACCEPTAREA EXPLICITĂ A URMĂTOARELOR CONDIŢII: 

Termeni generali

JURINDEX este un serviciu public gratuit, dezvoltat de Tribunalul Vrancea, sub egida Consiliului Superior al Magistraturii , persoane juridice de drept public, în vederea îmbunătăţirii accesului publicului la justiţie, a creşterii transparentei sistemului judiciar şi a consolidării relaţiei de încredere, transparenţă şi responsabilitate dintre justiţie şi cetăţean. 

Toate materialele ce se afla pe acest site sunt numai pentru uz informativ şi documentar.

Drepturile de reproducere

Reproducerea materialelor de pe site (hotărârile judecătoreşti, conţinut editorial) este autorizata şi libera. Hotărârile judecătoreşti publicate pot fi copiate, salvate, tipărite şi distribuite de către utilizatori în mod gratuit şi fără nici o alta autorizaţie specială de la JURINDEX

ESTE OBLIGATORIE, IN TOATE CAZURILE, INDICAREA JURINDEX DREPT SURSA A DOCUMENTULUI. JURINDEX încurajează folosirea pentru citarea hotărârilor pe care le publica identificatorul unic NUJ.

Utilizare interzisă

Fără a aduce atingere drepturilor de reproducere acordate în secţiunea precedentă, următoarele utilizări ale JURINDEX sunt strict prohibite:

  • Incorporarea hotărârilor publicate intr-un alt site cu ascunderea sursei lor;
  • Folosirea oricărui mijloc de a crea confuzie şi a ascunde sursa originară a documentului JURINDEX;
  • Folosirea resurselor JURINDEX prin mijloace automatizate, în special pentru descărcarea documentelor.

JURINDEX îşi rezervă dreptul de a bloca, fără nici o notificare prealabilă, accesul oricărui utilizator care utilizează modalităţi şi tehnici interzise sau se foloseşte de dreptul sau de acces în scopuri ilegale.

Neangajarea răspunderii

Hotărârile publicate nu au caracter oficial şi nu există garanţia că ele corespund întocmai formei autentice aflate în evidentele oficiale ale instanţei. Un document (hotărâre) disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele publicate pe hârtie de către instanţă, eliberate în condiţiile şi formalităţile prescrise de lege, sunt considerate autentice www.casinometric.com/pl.

Publicarea unei hotărâri pe site nu echivalează cu comunicarea procedurală a acesteia şi nu înlătură obligaţiile instanţei şi părţilor cu privire la modul de obţinere a copiilor de pe hotărâri, a respectării termenelor procedurale, precum nici alte consecinţe legate de pronunţarea unei hotărâri de către instanţa de judecată.

JURINDEX nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, sunt şterse, sunt inexacte sau nu pot fi stocate pe serverul sau din indiferent ce motiv. De asemenea, nu îţi asumă nici o răspundere pentru consecinţele ce pot apărea datorita întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor (hotărârilor) publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile aflate pe site pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciului sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul JURINDEX va fi absolvit de orice răspundere.

Acceptarea condiţiilor

Folosirea portalului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse. 

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului. 

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. 

În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie sa înceteze accesarea site-ului.