*

*

Jurindex este un serviciu gratuit, care-și propune să ofere accesul liber la hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe. Jurindex se află sub egida Consiliului Superior al Magistraturii.
CONFIDENȚIALITATE

PRIN ACCESAREA ȘI UTILIZAREA ACESTUI SITE VA DAȚI ACORDUL EXPLICIT CU URMATOARELE REGULI DE CONFIDENTIALITATE:

Termeni generali

JURINDEX este un serviciu public gratuit, dezvoltat de Tribunalul Vrancea, persoana juridica de drept public, în vederea îmbunătățirii accesului publicului la justiție, a creșterii transparenței sistemului judiciar și a consolidării relației de încredere, transparență și responsabilitate dintre justiție și cetățean.

JURINDEX respecta dreptul la intimitate și viata privata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care vizitează acest site.

De asemenea, JURINDEX. respecta și se conformează întregii legislații în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Aceasta politica definește informațiile pe care JURINDEX le poate colecta și modul în care aceste informații pot fi procesate Protecția Datelor cu caracter personal JURINDEX se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale colectate prin intermediul site-ului, conform Legii 677/2001, privind protecția datelor personale. Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

JURINDEX nu va colecta nici o informație sau data care permite identificarea, persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, număr de telefon sau adresa de posta electronica), în afara cazului în care aceste informații ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Aceasta furnizare voluntara de informații va fi considerata și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de JURINDEX în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidențialitate. Daca nu doriți ca datele dumneavoastră sa fie colectate, vă rugam sa nu ni le furnizați. Daca doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie scoase din baza de date, ne puteți indica oricând acest lucru, prin contactarea noastră la adresa webmaster@jurindex.ro

Daca doriți sa va actualizați datele personale ne puteți contacta la adresa mai sus menționată. Atunci când ne trimiteți datele cu caracter personal, JURINDEX le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, daca nu se specifica în alt fel:

a. stocarea și procesarea acelor informații care ne permit o înțelegere mai profundă a nevoilor vizitatorilor site-ului sau modul în care putem îmbunătăți calitatea produselor sau serviciilor oferite;

b. furnizarea unei terțe părți informații generale, dar nu individuale, despre vizitatorii sau utilizatorii site-ului (date statistice).

JURINDEX nu are în nici un fel caracter comercial astfel încât datele cu caracter personal al utilizatorilor acestui site nu vor face obiectul vânzării ori închirierii, sau altei forme de comercializare. Minori JURINDEX nu are nici o intenție sa colecteze date cu caracter personal de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul și oricând vom considera necesar, vom oferi instrucțiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale și/sau vom lua masuri necesare de a asigura existența consimțământului părinților sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale.

Părinții sau tutorii legali trebuie sa cunoască faptul ca Politica de Confidențialitate guvernează utilizarea de către JURINDEX a datelor personale, dar ca toate datele furnizate voluntar de către minori în sesiuni de conversații electronice (chat), mesaje electronice (e-mail) sau forumuri de discuții ar putea fi utilizate de către terțe persoane în a genera mesaje nesolicitate.

JURINDEX recomandă tuturor părinților și/sau tutorilor legali sa informeze și să instruiască minorii cu privire la utilizarea responsabila și în siguranță a datelor personale în momentul folosirii Internet-ului.

Informații suplimentare care se colectează automat în anumite situații, JURINDEX poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntara) informații cu caracter tehnic și nu datele de identificare ale utilizatorului, în momentul accesării site-ului. Acest tip de informație tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare al computerului personal folosite de utilizator sau denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care utilizatorul s-a conectat la site-ul JURINDEX.

Informații stocate automat de computerul dumneavoastră - Cookies In momentul accesării site-ului, acesta poate stoca un volum de informație în computerul dumneavoastră.

Aceasta informație este în forma de "cookie" sau un fișier de date similar cu acesta și acest lucru ne poate ajuta pe noi în mai multe moduri. Acest "cookie" ajuta serviciul oferit să construiască și sa rafineze conținutul site-ului în funcție de interesele și preferințele utilizatorilor. In structura fiecărui browser Internet exista posibilități de a sterge "cookies" de pe hard-drive, de a bloca primirea de "cookies" sau de a primi un mesaj în momentul în care un "cookie" este stocat în calculatorul dumneavoastră. Va recomandam să studiați instrucțiunile de utilizare ale browser-ului Internet pe care îl utilizați sau comanda "help screen" pentru o mai buna înțelegere și utilizare a acestor funcții.