*

*

Jurindex este un serviciu gratuit, care-și propune să ofere accesul liber la hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe. Jurindex se află sub egida Consiliului Superior al Magistraturii.
Termeni și condiții de utilizare

ACEST SITE NU POATE FI ACCESAT ȘI UTILIZAT DECÂT PRIN ACCEPTAREA EXPLICITĂ A URMĂTOARELOR CONDIȚII: 

Termeni generali

JURINDEX este un serviciu public gratuit, dezvoltat de Tribunalul Vrancea, sub egida Consiliului Superior al Magistraturii , persoane juridice de drept public, în vederea îmbunătățirii accesului publicului la justiție, a creșterii transparentei sistemului judiciar și a consolidării relației de încredere, transparență și responsabilitate dintre justiție și cetățean. 

Toate materialele ce se afla pe acest site sunt numai pentru uz informativ și documentar.

Drepturile de reproducere

Reproducerea materialelor de pe site (hotărârile judecătorești, conținut editorial) este autorizata și libera. Hotărârile judecătorești publicate pot fi copiate, salvate, tipărite și distribuite de către utilizatori în mod gratuit și fără nici o alta autorizație specială de la JURINDEX

ESTE OBLIGATORIE, IN TOATE CAZURILE, INDICAREA JURINDEX DREPT SURSA A DOCUMENTULUI. JURINDEX încurajează folosirea pentru citarea hotărârilor pe care le publica identificatorul unic NUJ.

Utilizare interzisă

Fără a aduce atingere drepturilor de reproducere acordate în secțiunea precedentă, următoarele utilizări ale JURINDEX sunt strict prohibite:

  • Incorporarea hotărârilor publicate intr-un alt site cu ascunderea sursei lor;
  • Folosirea oricărui mijloc de a crea confuzie și a ascunde sursa originară a documentului JURINDEX;
  • Folosirea resurselor JURINDEX prin mijloace automatizate, în special pentru descărcarea documentelor.

JURINDEX își rezervă dreptul de a bloca, fără nici o notificare prealabilă, accesul oricărui utilizator care utilizează modalități și tehnici interzise sau se folosește de dreptul sau de acces în scopuri ilegale.

Neangajarea răspunderii

Hotărârile publicate nu au caracter oficial și nu există garanția că ele corespund întocmai formei autentice aflate în evidentele oficiale ale instanței. Un document (hotărâre) disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele publicate pe hârtie de către instanță, eliberate în condițiile și formalitățile prescrise de lege, sunt considerate autentice.

Publicarea unei hotărâri pe site nu echivalează cu comunicarea procedurală a acesteia și nu înlătură obligațiile instanței și părților cu privire la modul de obținere a copiilor de pe hotărâri, a respectării termenelor procedurale, precum nici alte consecințe legate de pronunțarea unei hotărâri de către instanța de judecată.

JURINDEX nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, sunt șterse, sunt inexacte sau nu pot fi stocate pe serverul sau din indiferent ce motiv. De asemenea, nu îți asumă nici o răspundere pentru consecințele ce pot apărea datorita întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor (hotărârilor) publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile aflate pe site pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciului sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul JURINDEX va fi absolvit de orice răspundere.

Acceptarea condițiilor

Folosirea portalului presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse. 

Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului. 

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. 

În cazul în care nu sunt de acord cu condițiile impuse, Utilizatorii trebuie sa înceteze accesarea site-ului.